3. Občni zbor - FOTO DRUŠTVO GOGA ZAGORJE

Zagorje ob Savi

Foto društvo GOGA

V Zagorje smo prinesli dogodek.
Pojdi na vsebino
FD Goga > Arhiv > 2013

2.2.2013

Živjo, se ti da napisat par besed o sobotnem zasedanju skupščine, lepo prosim? - je priletel mail od šefice Tine ob najbolj nepravem trenutku. Če je človek gripozen pa res  nima kakšne ekstra želje po pisanju. Ampak…dalj časa bom čakal, manj bo v glavi, pa sem se kar lotil.
V soboto smo se torej člani FD GOGA zbrali v gostišču Kum v Zagorju na tretjem
zasedanju skupščine, pravzaprav na občnem zboru po domače. Po vseh opravljenih procedurah, izvolitvah organov in preteku pol ure, da smo postali sklepčni je predsednik delovnega predsedstva Bruno Urbanija začel z vodenjem sestanka. Pobrskali smo po zgodovini minulega leta in naredili obračun preteklega obdobja.
Tako smo lani realizirali naslednje cilje:
Organizirali smo razstave:
Razstava »Knapi« na Sveti planini
Razstava »Industrijske podobe Zasavja« v poslovni zgradbi
Slovenskih železnic
Državna razstava »Industrija 2012«
Retrospektivna razstava dogajanja v KC DD v letu 2012
Posodobili smo opremo in studio z:
nakupom okvirjev za razstave
ureditvijo predprostora studia
OŠ TO je za nedoločen čas odstopila v uporabo podest

Naš član Samo Šiles je izvedel izobraževanje na temo »Likovne osnove.«
Uspešno smo se lotili projekta »Trojane«, del je prenesen v leto 2013. Izpeljan je bil projekt »Industrijske podobe Zasavja« z razstavo in izdano publikacijo. V projektu smo fotografi obiskali 12 različnih podjetij: IGM, SVEA, Bartec Varnost, JE&GR, Tevel, ETI, Rudarski muzej v Kisovcu, žago Urbanovc, Steklarno Hrastnik, Lafarge cement, v RTH smo bili trikrat ter v TET z Lakonco štirikrat. Prav tako smo uspešno kandidirali na razpisih za sofinanciranje delovanja društva pri Občini Zagorje ob Savi ter na JSKD.Uspešno smo fotografirali podelitve Grumovih nagrad za leto 2012. Med stalne fotografske naloge pa je spadalo tudi pokrivanje dogodkov v DD. Uspešno smo našli tudi nekaj sponzorjev, ki so nam donirali sredstva, iskali pa smo tudi priložnosti za razstave izven Zagorja. Sledilo je finančno poročilo, ki je pač času primerno in vse kar je boljše kot pozitivna ničla je OK, nato pa smo se zazrli v prihodnost. Naloge, ki jih planiramo pa so naslednje:

Januar:
sestanek IO
izobraževanje v izvedbi S&S photo - »Kako do dobre fotografije«
Februar:
pregledna razstava »GOGA se predstavi«
fotografiranje Grumovih nagrad
izobraževanje v izvedbi S&S photo - »Od impresije do ekspresije.«
oddaja razpisne dokumentacije za financiranje društev  v občini
Zagorje
oddaja razpisne dokumentacije na JSKD za financiranje društev
Marec:
fotoizlet k slapovom Pekel pri Borovnici
pridobitev statusa »Društva v javnem interesu« - prihodki iz naslova
dohodnin
April:
fotopotep v neznano
izobraževanje »Poročna fotografija«
razstava na Kumu »Rudarstvo«
Maj:
izobraževanje: »Akt fotografija«
Junij:
sodelovanje na meddruštveni razstavi FK Kamnik, FD Fotorama in
FD GOGA
Avgust:
Sestanek IO
September:
FIAP ali državna pregledna ali državna razstava
Oktober:
fotoizlet in sodelovanje na Ex-tempore »Kozjansko jabolko«
otvoritev FIAP ali državne pregledne ali državne razstave
December:
razstava »Retrospektiva dogajanja v KC DD«
Seveda pa ostanejo še mesečni sestanki (ponovno bomo začeli s foto izzivi),
podokumentirali bomo vse, kar se v društvu dogaja, na mesečnih sestankih pa bodo člani tudi predstavljali svetovno znane fotografe in njihova dela.Toliko je bilo uradnega dela sestanka, nato pa je sledil še neuradni del v katerem je tekla beseda o medsebojnem mentorstvu v katerem bi bolj izkušeni člani pomagali manj izkušenim s svojimi nasveti in usmeritvami. V ta namen bo organiziran tudi začetni tečaj spoznavanja s fotoaparatom, ki ga bo vodil naš član Matej Pušnik. Nekateri namreč ugotavljajo, da motiv najdejo in ga fotografirajo, vseeno pa ne znajo iz fotoaparata potegniti več kot avtomatsko nastavitev, radi pa bi še kaj več.Za konec pa samo še tole. Po drugem letu druženja se sedaj že dobro poznamo. Pri nas je dobrodošel vsak, ki goji isto strast kot mi. Večina nas tvori društvo v pravem pomenu besede. Se družimo, si pomagamo in svetujemo, hodimo na izlete, delujemo v manjših skupinah, pač po izbiri interesov, poprimemo za skupno delo in ga tudi dokončamo … skratka … nismo skupina individualcev, ki se prezentirajo preko društva, ker se sami ne morejo. Mislim, da mi smo ekipa ljudi različnih starosti in profilov, ki nas druži skupna strast in to je zaznavanje sveta okoli nas skozi okular fotoaparata. Je pa res, da bi brez naše šefice Tine verjetno kakšna stvar izgledala drugače…no ja … mislim … slabše.

Ujo

Galerija

Copyright © 2014-2017 Foto društvo Goga Izdelava in oblikovanje Franci Oven

FOTO DRUŠTVO GOGA
Selo pri Zagorju 13, 1410 Zagorje, Slovenija
Email: fd.goga@gmail.com Splet: www.fd-goga.si
Kontakt
Nazaj na vsebino